© 2000-2007 Архитектурно-етнографски комплекс "ЕТЪР", Габрово, България.
Официален сайт на единствения музей под открито небе в България.
Музеят не носи отговорност за информация публикувана на други сайтове!
 

5309 Габрово, кв. Етъра, Архитектурно-етнографски комплекс "ЕТЪР"
Номератор: 066 810580 | Връзки с обществеността: 066 801839 |
Факс: 066 801830 | e-mail: etar@mbox.contact.bg; etar_fair@yahoo.com